Baner reklamowy dla OSK Pirat

Baner reklamowy wykonany dla Szkoły Dobrej Jazdy OSK Pirat. Wymiary banerka to: 4,65m x 1,65m.

Baner – wersja 1

Baner dla OSK Pirat

Baner – wersja 2

Baner dla OSK Pirat

Baner po zawieszeniu

Baner dla OSK Pirat

Baner dla OSK Pirat